Impact of Technology in the Workplace

By: Jessierae B. Dela Rosa
Administrative Aide VI
Curriculum and Implementation Division

Nowadays, internet use is predominant in many workplaces and some agencies may find functioning without computer virtually impossible. Thus, computers and internet have become an important part  how agencies conduct operation and transaction as well as how workers perform their jobs. …

Read more

Edukasyon…Kailanma’y Hindi Dapat Dinadaya

Ni: Arlin A. Jardin
MT–I
MNCHS

Mahirap maging tapat sa lahat ng pagkakataon pero mas mahirap ang mawalan ng dignidad.

Inilabas ng Kagawaran ng Edukasyon sa pamamagitan ng Office of the Undersecretary for Curriculum and Instruction ang memorandum DM -OUCI – 2021 – 395 noong Setyembre 20, 2021 tungkol sa “Promoting Academic Honesty”.

Read more

Guro ako, Paninindigan ko ito!

Gigi B. Paterno
Guro III
MNCHS

Ang pagtuturo ba ay isang propesyon? Ang sagot ko ay “Oo”.

Bilang isang guro, buong tatag kong hinarap ang mahabang panahon ng
paghahanda at patuloy na pagpapaunlad ng aking potensyal. Kailangan kong magpunyagi para sa kahusayan at hindi ang “pwede na” na kaisipan. Ipinangako ko sa …

Read more

KABAYANIHAN SA IBA’T IBANG PAMAMARAAN

By:Gigi B. Paterno
Guro III- MNCHS

KABAYANIHAN… pagpapakita ng tapang, pagmamahal at pagtataguyod sa dangal ng pagkatao, paghahangad ng tagumpay at kadakilaan ng sariling komunidad o bayan, at pagsisikap para sa kagalingan at kabutihan ng kapwa.

Ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa pagbubuwis ng buhay tulad ng magigiting na mga bayani na ipinagtanggol ang …

Read more